Aktualizacja regulaminu – RODO

Każdy dyrektor przedszkola pewnie zapoznał się z nowymi przepisami związanymi z ochroną danych osobowych, ale być może nie każdy rodzic musiał się spotkać z tym tematem, dlatego w poniższym wpisie wyjaśniamy jak my w EduFox przetwarzamy dane rodzica i dziecka, aby w najwyższym możliwym stopniu dbać o ich bezpieczeństwo.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODZICA I DZIECKA

W jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka?

Dane Twojego dziecka przetwarzamy na takich samych zasadach jak Twoje dane. Prawa, które Ci przysługują wobec zarządzania Twoimi danymi, dotyczą również danych Twojego dziecka. Dzieci nie mają jednak fizycznego dostępu do naszej platformy. Masz zatem osobisty nadzór nad tym jakie dane dotyczące Twojego dziecka pojawiają się na platformie EduFox.pl.

Platforma EduFox.pl jest systemem zamkniętym, funkcjonującym wyłącznie wśród członków społeczności przedszkola Twojego dziecka. W ramach platformy przetwarzamy imię i nazwisko Twojego dziecka (avatar) oraz jego wizerunek, który pojawia się na zdjęciach zamieszczanych przez Opiekunów.

Co zmienia się w przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych ?

W związku z nowymi zasadami dotyczącymi danych osobowych, które zaczną obowiązywać od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz.Urz.UE L 119, s.1) , pragniemy Cię poinformować co robimy z danymi, które od Ciebie zbieramy, do czego służą nam Twoje dane oraz jakie przysługują Ci prawa w związku z ich przetwarzaniem. Ponadto dostosowując nasze usługi do nowych przepisów, zmieniliśmy treść regulaminu.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Bartusik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Punkt Odniesienia Marcin Bartusik” w Rogoźniku przy ul. Kościuszki 34, NIP 6252347864, REGON: 6252347864 w ramach platformy EduFox.pl, z którym możesz kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@edufox.pl.

Po co przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy w celu umożliwienia Ci korzystania z naszej platformy EduFox.pl, na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust.1 lit.a RODO).

Dane te gromadzimy również na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit.f RODO) w celach analitycznych, które związane są m.in. z doborem proponowanych dla Ciebie usług, w celach archiwizacyjnych, statystycznych, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz badania Twojego zadowolenia z naszej usługi.

A także oferowania Ci bezpośrednio naszych produktów oraz usług (marketing bezpośredni własny).

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Przetwarzamy następujące dane, które Ciebie dotyczą – imię i nazwisko, Twój e-mail, numer telefonu, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji oraz Twój wizerunek.

Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres uczęszczania Twojego dziecka do placówki edukacyjnej, która umożliwia Ci dostęp do platformy EduFox.pl, nie dłużej jednak niż do czasu korzystania przez placówkę z platformy lub odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Jakie masz prawa?

Prawo chroni przetwarzanie Twoich danych osobowych. Masz prawo do:

  1. dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii.
  2. poprawiania (sprostowania) swoich danych.
  3. prawo do ich usunięcia, jeśli uważasz, że nie mamy podstaw do ich przetwarzania.
  4. ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub innych wskazanych przez Ciebie potrzeb.
  5. sprzeciwu na marketing. Zawsze możesz wyrazić sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzali ich dla tego celu.
  6. sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Twojej szczególnej sytuacji.  W tym celu musisz podać nam powód (Twoją szczególną sytuację), przez który Twoim zdaniem musimy zaprzestać przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach,  jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Twoich praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. przenoszenia danych, które możesz zrealizować przez otrzymanie od nas, na Twoje żądanie, danych Ciebie dotyczących w formatach, które bedą dla Ciebie łatwe do odczytu (np. csv)
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

Czy możesz wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych?

Oczywiście, że możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, które przetwarzamy na jej podstawie. Możesz to zrobić w każdym czasie- wysyłając e-mail na adres kontakt@edufox.pl z informacją, iż cofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, nie będziesz mógł korzystać z naszej platformy. Decyzję podejmujesz całkowicie dobrowolnie. Część Twoich danych została wprowadzona przez Dyrektora lub Właściciela przedszkola, od którego otrzymałeś na swój adres e-mail zaproszenie do dołączenia do społeczności naszej platformy.