edufox - komunikacja w przedszkolu

Komunikacja w przedszkolu: szybko, prosto i bezpiecznie.

Wszystko jest komunikacją. To dzięki niej budujemy obraz świata indywidualnie i kolektywnie, wypracowujemy relacje, tworzymy kulturę. Jest rzeczą oczywistą, że odgrywa ona kluczową rolę nie tylko w rodzinie, ale również w biznesie. Komunikacja w przedszkolu nie stanowi tu wyjątku.

To co, a przede wszystkim jak, przekazujemy drugiemu człowiekowi ma wpływ na to jak jesteśmy postrzegani. Czy jesteśmy np. kompetentni, godni zaufania, otwarci, elastyczni – te cechy są niezwykle istotne dla placówek edukacyjnych, bo grają kluczową rolę w wyborze przedszkola przez Rodziców.

Jak zatem unaocznić Rodzicom, że nasza placówka jest godna zaufania, a kadra kompetentna? Odpowiedź jest prosta – za pomocą komunikacji właśnie. Sprawna komunikacja w przedszkolu to wyzwanie ale też duża wartość.

Najczęściej stosowane elementy komunikacji w przedszkolu

Narzędzia wykorzystywane od komunikacji z rodzicami to najczęściej mail, wysyłany zbiorowo, Facebook, rozmowa telefoniczna oraz rozmowa bezpośrednia przy odbiorze dziecka. Nie są one złe same w sobie, zazwyczaj jednak ich wykorzystanie nie przekazuje założonego komunikatu. Mail wysyłany zbiorowo, mimo, że potrzebny przy niektórych komunikatach tj. choroba, nadużywany nie daje poczucia indywidualnego podejścia. Facebook, również niezbędny w dzisiejszych czasach do promocji, nie powinien być miejscem publikacji dużej ilości zdjęć dzieci, szczególnie w ujęciu indywidualnym.

Bezpieczeństwo wizerunku dzieci w internecie, to niestety niedoceniany problem. Pamiętajmy, że zdjęcia wrzucone na FB, przestają być naszą własnością, nie wspominając o naruszaniu prywatności dzieci. Zostawmy zatem FB do komunikowania się z Rodzicami, którzy są na etapie wyboru placówki dla swojego dziecka, wrzucajmy zdjęcia zbiorowe z ciekawych wydarzeń, placówki, wyposażenia sal, kadry. Fotografie, które chcielibyśmy pokazać Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola, pokazujmy za pomocą innych narzędzi. Rozmowa indywidualna jest niezwykle istotna i warto ją przeprowadzać systematycznie. Pamiętajmy jednak, że codzienne “wszystko w porządku”, jako jedyny komunikat od Opiekuna nie wystarczy. Komunikacja w przedszkolu to temat, któremu warto poświęcić czas, aby ją zaplanować.

Jak zatem zbudować skuteczną komunikację w przedszkolu z Rodzicem?

Pamiętaj o trzech strategiach, które udana komunikacja powinna realizować. Jest to słuchanie, mówienie oraz komunikacja niewerbalna. Komunikacja w przedszkolu może odbywać się face to face oraz z wykorzystaniem technologii. Z rozmowami indywidualnymi sprawa jest prosta. Powinny być zaplanowane i odbywać się regularnie. Komunikacja niewerbalna, to stosunek do dzieci i Rodziców, mimika, gesty – warto zwrócić uwagę czy kadra nie wysyła komunikatów “mam dość”, “jestem zmęczona/y”, szczególnie na koniec dnia. Pytanie jak zorganizować komunikację zapośredniczoną, aby była ona sprawna, skuteczna, zaspokajała potrzeby Dyrektora/Opiekunów oraz Rodziców, a przede wszystkim transferowała wartości, które chcemy przekazać?

Aby komunikacja była prowadzona spójnie warto skorzystać z systemu do zarządzania przedszkolem. Dobra platforma będzie łączyć ze sobą administrację (naliczanie płatności, sprawdzanie obecności), komunikację z Rodzicami, informacje o kadrze oraz możliwość dzielenia się zdjęciami z życia placówki, w której wizerunek dzieci będzie zabezpieczony. Korzyści z korzystania ze zintegrowanej platformy do administrowania przedszkolem i komunikacją są następujące:

  • cała komunikacja i administracja w jednym miejscu – wygoda dla Dyrektorów, Opiekunów oraz Rodziców
  • możliwość wysyłania Wiadomości indywidualnej i grupowej
  • wszystkie planowane Wydarzenia w jednym miejscu
  • tablica z postami – własny kanał społecznościowy
  • bezpieczeństwo wizerunku dzieci w internecie
  • płatności zintegrowane z listą obecności
  • informacje o kompetencjach kadry, przekładające się na poziom zaufania

Warto pamiętać, że to jaki system komunikacji dla przedszkola wybierzemy, przełoży się na poziom zaufania do placówki i jej postrzeganie przez Rodziców. Opieka nad dziećmi jest bardzo newralgicznym tematem i warto stworzyć warunki, w których wszystkie strony biorące udział w edukacji dziecka (Dyrektor, Opiekun, Rodzic), będą mieć możliwość sprawnej komunikacji i dostępu do informacji.

Sprawdź, jak przystąpić do EduFoxSprwadź

2 komentarze