Aktualizacja EduFox do wersji 2.0

Nasze oprogramowanie jest w ciągłym rozwoju. Słuchamy Waszych rad i sugestii, wyciągamy wnioski i wprowadzamy rozwiązania, które wspomogą Waszą pracę. Od wczoraj EduFox działa w nowej wersji.

Nowa aktualizacja EF2.0 to możliwość pełnego edytowania zdjęć w naszym systemie. Dotychczas zdjęcia należało przygotować we własnych programach graficznych lub wrzucać bez obróbki. Skutkowało to długim czasem ładowania zdjęć, co spowalniało obsługę systemu. Od dziś ten problem już nie istnieje. Wciąż będzie można pobrać zdjęcia w dużej rozdzielczości, ale wyświetlać się będą te mniejsze, dzięki czemu będzie można szybko przeglądać tablicę, nawet na słabym, mobilnym Internecie. System umożliwia teraz dodawanie zdjęć dzieci i kadrowanie ich do kwadratu oraz automatyczne zmniejszenie do wielkości 400x400px, dzięki czemu zdjęcia zawsze dobrze się wyświetlą.

Kolejnym, dużym usprawnieniem jest wprowadzenie tzw. „finansów z góry”, czyli rozliczanie pobytu i wyżywienia 1 dnia miesiąca oraz przeniesienie nieobecności na miesiąc kolejny. Po ustawieniu takiej opcji system będzie automatycznie przenosił kwoty za nieobecności na miesiąc kolejny.

Dodatkowo wprowadziliśmy możliwości dodawania zaplanowanych nieobecności dziecka również przez opiekuna (za rodzica). Ten temat nie dla każdej placówki jest priorytetowy, dlatego w ustawieniach przedszkola jest przełącznik, który umożliwia dodanie takich uprawnień dla opiekunów.

Wprowadzone zmiany:

 1. Automatyczna kompresja zdjęć bez potrzeby edycji przy jednoczesnym zachowaniu pełnych zdjęć źródłowych (strzałka w dolnym prawym rogu pobiera zdjęcie źródłowe)
 2. Opcjonalna edycja zdjęć po wgraniu do naszego systemu (kadrowanie, obracanie)
 3. Finanse podzielone na dwa typy: „z góry” i „z dołu”
 4. Rozbudowana płatność dla rodzica (dodatkowe informacje)
 5. Możliwość planowania nieobecności dziecka przez dyrektora
 6. Możliwość, dodawania przez opiekunów zaplanowanych nieobecności dziecka za rodzica (opcja do wybrania w ustawieniu przedszkola)
 7. Edycja w finansach dziecka nie potwierdzonego przez rodzica
 8. Widoczny status zaplanowanej nieobecności po godzinie 18:00

Przygotowujemy:

 1. Możliwość wprowadzania zbiorczych nieobecności od strony dyrektora
 2. Możliwość dodawania jednego wydarzenia do wielu grup na raz
 3. Rozbudowaną dokumentację dziecka
 4. Wprowadzenie ankiet z zapytaniami do rodziców

Jeżeli są jakieś elementy, które chcielibyście wprowadzić lub zmienić / poprawić, śmiało piszcie w komentarzach lub bezpośrednio na meila: (kontakt@edufox.pl). System budujemy razem i zależy nam jak najszerszej współpracy i wymianie doświadczeń.

3 komentarze